_ Η ζωή
είναι
ενέργεια

 

απελευθερώνει
ενδυναμώνει
δίνει ευεξία και χαρά
είναι ασφαλής
είναι πολύ ακριβής